Γνώμες

Γαμπρός & Νύφη

Porchetta alcatra hamburger short loin doner venison tenderloin sausage spare ribs tongue frankfurter ribeye. Pancetta pork belly biltong shoulder. Cow strip steak cupim pig jowl. Chicken pastrami salami short ribs hamburger doner jerky short loin andouille. Picanha shank landjaeger bresaola brisket.

Γαμπρός & Νύφη

Λίμνη Πλαστήρα, 23/06/2016
Γαμπρός & Νύφη

Porchetta alcatra hamburger short loin doner venison tenderloin sausage spare ribs tongue frankfurter ribeye. Pancetta pork belly biltong shoulder. Cow strip steak cupim pig jowl. Chicken pastrami salami short ribs hamburger doner jerky short loin andouille. Picanha shank landjaeger bresaola brisket.

Γαμπρός & Νύφη

Λίμνη Πλαστήρα, 23/06/2016
Γαμπρός & Νύφη

Porchetta alcatra hamburger short loin doner venison tenderloin sausage spare ribs tongue frankfurter ribeye. Pancetta pork belly biltong shoulder. Cow strip steak cupim pig jowl. Chicken pastrami salami short ribs hamburger doner jerky short loin andouille. Picanha shank landjaeger bresaola brisket.

Γαμπρός & Νύφη

Λίμνη Πλαστήρα, 23/06/2016
Γαμπρός & Νύφη

Porchetta alcatra hamburger short loin doner venison tenderloin sausage spare ribs tongue frankfurter ribeye. Pancetta pork belly biltong shoulder. Cow strip steak cupim pig jowl. Chicken pastrami salami short ribs hamburger doner jerky short loin andouille. Picanha shank landjaeger bresaola brisket.

Γαμπρός & Νύφη

Λίμνη Πλαστήρα, 23/06/2016